Teče a rozlévá se

řeky řeči
tečou řečí

voda se rozlévá
a řeč se rozléhá

voda se rozlévá do kraje
odplaví staré a nové přinese
objímá břehy a podemílá je
a pak je sebou pomalu odnese

když se rozlévá
a řeč se rozléhá

voda je krví boha

voda se každému poddá
a všechno se poddá vodě
voda se promění
a nese
neovládá
živý
nebere si víc, než dává
a dává se celá

a pak se rozlévá
a řeč se rozléhá

voda ti vždycky ukáže cestu
ven