Když přiletí ptáci

když přiletí ptáci
křídla se vrací
a síla usedá do korun
tichým letem strun

jiskry bezedných očí
nejčistší voda tónů
ptáci jsou hloubka nebe
zpěv hloubka času k tomu

to díky ptákům můžeme létat
to díky stromům můžeme zpívat

v ptačím zpěvu zpívá smrt tajemství

duše je strom posetý ptáky
ptáci jsou volní a já taky