Měsíc nad řekou

celou noc měsíc řece zpíval a hrál na kytaru z vln
velké kulaté splněné přání, zářící měsíc je spln
nabírám z řeky měsíční hrst, přikládám tiše k uchu
vody se dotýká měsíce prst, naslouchám nočnímu sluchu
řeka a měsíc splývají v jednu píseň

vše pomalu plyne, šumí a padá, já nemusím se hýbat
nemusím bránit vzduchu, když chce mluvit a zpívat
kameny stoupají řekou a měsíc klesá, jak dole tak nahoře
vystoupala řeka na nebesa a proměnila je na moře
a kosmické ticho protéká duší

z měsíčních fází stala se jediná vlna a řeka se srazila v částice
třpytivé řeky hvězd obloha plná, a zemí teče proud měsíce
já nehybný němý a hluchý, zpívám píseň měsíční řeky moře a nebe
uprostřed šplouchání ticha, ležím a houpu se ve vlnách sebe
a v konečcích prstů mi zasvědí svítání

ráno řeka naježí srst a obrátí se na záda
já vypiju půlnoční hrst a k bdění se ukládám