Slovník

Pokud bys chtěl/a rozšířit tento slovník, výkladem nového slova, nebo upravením, nebo rozšířením už přítomného výkladu, pošli mi do zprávy svůj návrh. Pokud projde přes mé přísné editorské oko, moc rád ho sem přidám, samozřejmě i s tvým autorstvím.

 

Úvod:
všechna slova jako listí opadají ze stromů
i ona, jako listí, světlo mění na cukr
i ona jsou na jaře měkká a na podzim se barví podle svého stáří
živily nás
a přece se na nás nakonec neudrží
pak už jen kořeny vzpomínek a dá li bůh i špetku zemské moudrosti
nám umožňují oslavit zimu
čistí a nazí
v mlčení

Hledáme červenou stuhu
pramínek v rozhovoru
diamanty vykládaná slova
napjaté čekání na krásu
odkud vykoukne?
Z obyčejné věty
obyčejná slova
malá růžová slova kroků
poklepávání na běžný den
obyčejná hlína
obyčejná cesta
jedna malá ves
a v ní obyčejní lidé
vedou obyčejné rozhovory
procházka
kam vede?
do zapomnění na zapomnění
do prázdných rukou

když se narovná
shrbená krása
vzplane

není jiná
je zářivá

 

 

Slovník

čas – chuť pohybu

divokost – druh pozornosti; pozornost na to, co je živé

král – ten, který se nedívá jinam

lenost – zadržená hrůza z času

místo – hmotné vidění

oči – důkaz, že vesmír se rozpíná směrem dovnitř

osobní důležitost – strach z odpojení od celku

spasitelství (světa) – poslední velké gesto bezmoci

tma – hladové světlo lampy

trpělivost – sledování důležitého

úzkost – obava z mimořádného neúspěchu a touha po mimořádném úspěchu

víra – místo v pohledu ducha

vůně – stopa větru; barva dechu světla

zalomení časoprostoru – pohled do očí