V tichém chrámu
v tichém chrámu
kde padají na zem spící ptáci
v tichém chrámu
kam se vždy všechno vrací
v tichém chrámu
jsou okna v noci otevřená
v tichém chrámu
je slyšet živá ozvěna
v tichém chrámu
kde slyším jen kroky svého srdce
v tichém chrámu
kde zpívají moje ruce
v tichém chrámu
kde čas se setkal se svým časem
v tichém chrámu
teď chvíle zrodila se