co se dotkne země to je špinavé
co se dotkne těla to je nečisté
umyté ruce se modlí
„kéž se nikdy ničeho nedotkneme.“
kéž by se daly umýt až do ztracena
vygumovat vodou
tak je to správné
nebýt skutečný
jen namalovaný

instinkt pohodlnosti
kde je nejbližší prázdnota
ležet a kličkovat mezi pastmi rozhodnutí
nikdo tě k tomu nedonutí
to je tvoje síla
být jako barva bílá
nepopsaný list
nikdo tě nemůže číst
nikdo tě nedonutí dotknout se země

xxx

ucítil jsem strach zvířat z lidí
a uvědomil jsem si, že je to stejný strach
jako strach ze šílenství
uviděl jsem, jak jsme všichni šílení
jelenům není jasné, co lidé udělají
ne proto, že by lidé měli svobodnou vůli
ale proto, že velmi snadno neporozumí správně
jak by mohli rozumět na své cestě od skutečnosti
kde se všechno nekonečně nastavuje na druhé
na své cestě příběhy, které nemají dno
máme v sobě ten zvířecí instinkt
a proto se v skrytu bojíme sami sebe.
děsí nás, co děláme
děsíme se bezcennosti svého světa,
který je bezcenný
když se nedotýká

vlk se nikdy za žádnou cenu dobrovolně nevzdá kontaktu se zemí
my se stejně tak držíme své nezemě

xxx

země je tady

klidná, něžná, tichá
ustupuje, nebojuje
prostě tu je
vždycky je blízko
položená ve svém detailu
ve svém nitru

okolo jejího nitra
jsou stopy
slov

láska je v jejím mlčení

země končí vždycky
na horizontu
slova končí vždycky
na hranici jména
při milování se vždycky potkává
ona s ní

slova jsou plody země

země je tady

 

xxx

 

žádné sousto se nedá sníst
když není pomazané zemí

xxx

 

dívám se do země
posvátný červ
přibíjí srdce do hlíny
a něco jemně strhává
šaty mého těla
do otázek
padajících k obloze
osamělost vyznává lásku
blouděním
tím se dotýkáme
pravdy
nového

vyjádření je růst

 

xxx

štěstí
když se vrátí všichni
stopaři a lovci
ke mně
ke kořisti
a celá ta situace se ocitne
v náručí smyslů
v té chvíli jsem ten svět
a mé srdce kvete
uprostřed
prostoru té chvíle
nemusím být blahosklonný a laskavý
protože laskavost
je podstatou vnímání bytí
bytostná vděčnost
je vzájemná
se vším
láska země
je v každé buňce těla

cesta k vděčnosti vede skrze laskavost
začíná u lásky
lásky k sobě

láska k sobě
je otevření se kruhu
vezmu se do dlaní
a vstupujeme

xxx