Krátké

může to být tak,
že básničky jsou o smetaně?
že člověk neujde daleko
jen se letmo podívá,
zableskne se,
ale neprožije?

Ne, ujde dlouhý příběh a napíše jedinou čirou větu

 

xxx

 

jeden člověk nemůže napsat tisíc příběhů
jen jednu básen
to je princip hoření

 

xxx

 

chceš být jeden
ale jsi dvojí
roztáhni křídla
to tě spojí

 

xxx

 

závislost
malé ostré drápky
němý křik
zavěšený na provázcích
aby se se mnou nepropadla podlaha
každý den jasný cíl – nebýt

 

xxx

 

oči nejsou jen proto
aby se jimi dívalo
ale také aby se dívalo do nich

 

xxx

 

oči
důkaz, že vesmír se rozpíná směrem dovnitř

 

xxx

 

bůh nesoudí
odpovídá

 

xxx

 

mateřský svět
svět čekání
na šanci
kudy levněji
a s výčitkou

 

xxx

 

oheň je obrazem vášně
čím vyšší plameny
tím hlubší země

čím větší ideál,
tím větší touha
po mase

 

xxx

 

jedinečnost není pokoj plný hraček
nejsou to pečlivě pěstované a prosekávané názory
nejsou to pečlivě vytříděné zkušenosti nadepsané s mašličkou
a založené do přihrádky

jedinčnost není pestrobarevný ptáček
je to to pole, ve kterém se ztratí
jedinečnost je neznámá

 

xxx

 

všechno je řečeno
všechno je řeč jenom
a cesty do pohádky
skrývají se mezi řádky

ale je to proto jen
že jsme zapomněli mluvit zem
a proto tak mluvíme
pořád to zkoušíme
najít cestu ven
která vede zpátky sem

hra na hledání cesty

 

xxx

 

loví nás příběhy

 

xxx

 

je to přece absolutní
a jen to bolí,
když to někde praskne
zmatený stojím
nad prázdným příběhem,
který je tak konkrétní
až mi to trhá srdce
jsem uvězněný v příbězích,
které mají jen jednu cestu
ale ne mojí

 

xxx

 

klíč k zámku
zasaďme ho do země
vyklíčí

 

xxx

 

vlny koní
odbíjejí rytmus úplňku
vyju štěstím

 

xxx

 

síla přírody je v pozornosti

 

xxx

 

semínka ve větru
poletující středy

 

xxx

 

jsem kůň, co hledá stádo
a můj život je stádem,
co hledá koně

 

xxx

 

prázdné nebe
tiché místo pro bouřku

 

xxx

 

květ srdce
přitahuje paprsky včel

 

xxx

 

oko holuba
kamínek druhé strany
probuzeného

 

xxx

 

ta špatně pochopená subjektivita
jako izolace
ne jako zrak světa

 

xxx

ve skutečné jednotě
je ego jiskrou

 

xxx

 

je to zvláštní
ale zdá se,
že mít nebo nemít
zdravý rozum je
otázka rozhodnutí
a přežití

 

xxx

 

tvorba učí
překročit propast mezi
nasloucháním a konáním

 

xxx

 

kdo najde smysl v pomoci
najde smysl v nemoci
vyplňuje mezery mříží
a nedívá se doprostřed

 

xxx

jak vyprávět mlčení blízkosti
a nechytnout se do pasti
vyprávění?

 

xxx

jednoduchý může jít rovně

 

xxx

všemocný nemá konec
je věčně nedokončený
v bezpečí před smrtí
daleko od života

 

xxx

každou vteřinu je všechno zralejší, čerstvější

 

xxx

pravda každého rozsvítí


Ticho

můj střed je čerstvá šťáva
horká láva plná pupenů
proměny v mlčení

vše roste v tichu

 

xxx

 

tma vonnící senem
jen světelná mlha před naprostou tmou
ty oči v dálce
ty oči blízko
to se na mě dívá moje duše
napnutá tětiva
pozornost horizontu
a ticho
ticho práce v trpasličích jeskynních
čekající ticho
moje tiché procitnutí
moje tiché procítění
moje tiché ano
které zlomí skály

ano

 

xxx

 

ticho pádu naznak
je jiné
než ticho sklopených očí

první je nebeské
osvobozuje šířkou
rozpouští
léčí uvězněné

druhé je koncentrované
plné chodidel
dostředivé
léčí ztracené

 

xxx

 

ticho slz
obklopené pláčem
vylupuje sladké jadérko koutku
dívka se dívá zpříma
skrz

 

xxx

 

v krajině stále klidně mlčí hluboké ticho
všechno šeptá podstatu i když křičí, řve, nebo burácí
tenhle zvláštní druh bezúsilnosti
je pravým obsahem slova pokora
nikdo a nic tu nepochybuje o své nepatrnosti
a nekonečnosti

 

xxx

 

kameny vonící časem
na zemi oslavují
o bílém jasu času vyprávějí
o času zrání a zralosti
náruči Země
tenká melodie
co proniká do počátku
jako prasklina v kameni
slabé hvízdání
obalené tichem
nejsi tím, kým se snažíš mluvit
jsi ulovený
stín času
vypadl z hnízda
a spadl do hnízda
a teď hvízdá
nekonečnem
puknutí kamene
puknutí času
ticho připravené
zasít

zpěv pramenů
zpívající ticho kamenů