můj střed je čerstvá šťáva
horká láva plná pupenů
proměny v mlčení

vše roste v tichu

 

xxx

 

tma vonnící senem
jen světelná mlha před naprostou tmou
ty oči v dálce
ty oči blízko
to se na mě dívá moje duše
napnutá tětiva
pozornost horizontu
a ticho
ticho práce v trpasličích jeskynních
čekající ticho
moje tiché procitnutí
moje tiché procítění
moje tiché ano
které zlomí skály

ano

 

xxx

 

ticho pádu naznak
je jiné
než ticho sklopených očí

první je nebeské
osvobozuje šířkou
rozpouští
léčí uvězněné

druhé je koncentrované
plné chodidel
dostředivé
léčí ztracené

 

xxx

 

ticho slz
obklopené pláčem
vylupuje sladké jadérko koutku
dívka se dívá zpříma
skrz

 

xxx

 

v krajině stále klidně mlčí hluboké ticho
všechno šeptá podstatu i když křičí, řve, nebo burácí
tenhle zvláštní druh bezúsilnosti
je pravým obsahem slova pokora
nikdo a nic tu nepochybuje o své nepatrnosti
a nekonečnosti

 

xxx

 

kameny vonící časem
na zemi oslavují
o bílém jasu času vyprávějí
o času zrání a zralosti
náruči Země
tenká melodie
co proniká do počátku
jako prasklina v kameni
slabé hvízdání
obalené tichem
nejsi tím, kým se snažíš mluvit
jsi ulovený
stín času
vypadl z hnízda
a spadl do hnízda
a teď hvízdá
nekonečnem
puknutí kamene
puknutí času
ticho připravené
zasít

zpěv pramenů
zpívající ticho kamenů